ดาวน์โหลดใบขออนุญาตใช้งาน
ชุดทดลอง Auto Update
(NetZoneSoft NxD)
 
การกำหนดโฟลเดอร์เกม และรายละเอียดเวอร์ชั่นเกม
สำหรับระบบ Auto Update
หนังสือรับรองสำหรับร้านอินเตอร์เน็ตที่ใช้ระบบ Auto Update อย่างถูกต้อง
            

          ขอขอบคุณร้านอินเตอร์เน็ตทุกๆ ร้านที่ให้ความไว้วางใจในระบบ Auto Update ของเราตลอดมา และสำหรับลูกค้าร้านอินเตอร์เน็ตที่ได้ซื้อลิขสิทธิ์ของระบบ Auto Update กับทางบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทางบริษัท ดีไอดี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จะมีการออกหนังสือรับรองให้เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการใช้ลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องโดยที่ได้รับความยินยอมจากทางบริษัท และสำหรับร้านอินเตอร์เน็ตร้านใดที่เป็นสมาชิกแล้วและยังไม่ได้รับหนังสือรับรองจากทางบริษัท สามารถติดต่อขอรับหนังสือรับรองได้จากตัวแทนจำหน่ายที่ท่านได้ติดต่อไว้ หรือสามารถติดต่อได้ที่ 02-711-3877, 02-711-0194

 

 
เมื่อ 19/10/2552 17:20:29 | อ่าน 6467 |