ดาวน์โหลดใบขออนุญาตใช้งาน
ชุดทดลอง Auto Update
(NetZoneSoft NxD)
 
การกำหนดโฟลเดอร์เกม และรายละเอียดเวอร์ชั่นเกม
สำหรับระบบ Auto Update
แจ้งเบาะแสการละเมิดลิขสิทธิ์โปรแกรมและเครื่องหมายการค้า NetZoneSoft NxD
            

     สืบเนื่องจากประกาศเรื่องลิขสิทธิ์โปรแกรม NetZoneSoft NxD และเครื่องหมายการค้า NetZoneSoft NxD ที่บริษัท ดีไอดี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท NetZoneSoft ให้เป็นผู้มีสิทธิ์ต่างๆ ในการนำโปรแกรมและเครื่องหมายการค้ามาใช้ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว หากท่านใดพบเห็นการใช้โปรแกรมหรือเครื่องหมายการค้าดังกล่าวในเครื่องคอมพิวเตอร์ (Server หรือ Client) เครื่องใดโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจาก บริษัท ดีไอดี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่บริษัท ดีไอดี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โทรศัพท์ 02-711-3877, 02-711-0194, 02-391-7494-6 ต่อ 8034, 8035 อีเมล์ did@did.co.th โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นความลับ

     สำหรับท่านที่ได้แจ้งเบาะแสการละเมิดลิขสิทธิ์โปรแกรม NetZoneSoft NxD และเครื่องหมายการค้า NetZoneSoft NxD และทางบริษัทได้ดำเนินการทางกฎหมายตาม ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 / พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543) แห่งราชอาณาจักรไทย ผลการตัดสินปรากฏว่าเบาะแสนั้นๆ มีความผิดจริง บริษัทจะมอบรางวัลให้แก่ผู้แจ้งเบาะแสนั้นๆ จำนวน 10,000 บาท

คลิกเพื่อแจ้งเบาะแสการละเมิดลิขสิทธิ์โปรแกรม / เครื่องหมายการค้า NetZoneSoft NxD

 
เมื่อ 11/8/2552 18:17:48 | อ่าน 3295 |