ดาวน์โหลดใบขออนุญาตใช้งาน
ชุดทดลอง Auto Update
(NetZoneSoft NxD)
 
การกำหนดโฟลเดอร์เกม และรายละเอียดเวอร์ชั่นเกม
สำหรับระบบ Auto Update
การดาวน์โหลดและขออนุญาตใช้ชุดทดลอง Auto Update (NetZoneSoft NxD)
            

       เนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจในระบบ Auto Update กันมาก และได้สอบถามเข้ามามากมายถึงรูปแบบการทำงานต่างๆ ของระบบดังกล่าว ดังนั้น ทางบริษัทจึงได้จัดเตรียมชุดทดลอง Auto Update ไว้สำหรับผู้ที่สนใจ ซึ่งการจะขอนำไปทดลองใช้จะต้องได้รับอนุญาตจากทางบริษัทก่อน โดยผู้ที่สนใจสามารถทำตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

       1. ดาวน์โหลดใบขออนุญาตใช้งานชุดทดลอง Auto Update(NetZoneSoft NxD) ได้จากที่นี่
       2. กรอกแบบฟอร์มใบขออนุญาตให้ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง แล้วส่งเอกสารกลับมาที่ did@did.co.th หรือแฟกซ์ที่หมายเลข 02-381-5234
       3. หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะติดต่อกลับไปยังมือถือและอีเมลของท่านต่อไป

 
เมื่อ 30/4/2552 15:44:00 | อ่าน 5193 |