ดาวน์โหลดใบขออนุญาตใช้งาน
ชุดทดลอง Auto Update
(NetZoneSoft NxD)
 
การกำหนดโฟลเดอร์เกม และรายละเอียดเวอร์ชั่นเกม
สำหรับระบบ Auto Update
ประกาศจาก NetZoneSoft : ผลจากการใช้โปรแกรม NetZoneSoft NxD โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
            

         

       เนื่องจากทางบริษัท ดีไอดี อินเตอร์เนชั่นแนล ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจาก NetZoneSoft เกี่ยวกับการนำโปรแกรม NetZoneSoft NxD มาใช้โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือใช้โปรแกรม NetZoneSoft NxD เวอร์ชั่นเถื่อนนั่นเอง ซึ่งทางบริษัทได้รับคำยืนยันจาก NetZoneSoft ว่าการกระทำดังกล่าวนั้น อาจจะส่งผลต่อ การใช้งาน ทำให้เกิดปัญหาดังต่อไปนี้

  • พบปัญหาระบบคอมพิวเตอร์เป็นหน้าจอฟ้าบ่อยครั้ง
  • พบปัญหา System HDD Auto Format ทำให้ข้อมูลทั้งหมดหายไป
  • พบปัญหาเครื่องทำงานช้าอยู่บ่อยๆ
  • พบปัญหาไฟล์บางไฟล์หายไปจากระบบโดยไม่มีสาเหตุ
  • พบปัญหาไม่สามารถเชื่อมต่อ Network ได้อยู่บ่อยๆ
  • พบปัญหาพื้นที่ Harddisk ของคอมพิวเตอร์ถูกใช้งานไปจำนวนมากโดยไม่มีสาเหตุ
  • ทำให้ไม่สามารถใช้ระบบ Hardware บางชิ้นส่วนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
  • พบปัญหา CPU Performance ลดลงโดยไม่มีสาเหตุอยู่เสมอ

       ซึ่งอาการข้างต้นที่ได้แจ้งนี้ ล้วนเกิดขึ้นหลังจากมีการติดตั้งโปรแกรม NetZoneSoft NxD โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือใช้โปรแกรม NetZoneSoft NxD เวอร์ชั่นเถื่อนไปแล้วประมาณ 2 เดือน (จากที่ได้ทดสอบ) และอาการที่เกิดขึ้นดังกล่าวจะกินระยะเวลานานไม่เท่ากัน
       ดังนั้นจึงได้แจ้งมายังผู้ที่กำลังจะใช้หรือมีการใช้โปรแกรม NetZoneSoft NxD โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ให้หยุดการกระทำดังกล่าวเสีย เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อระบบที่ท่านใช้งานอยู่ นอกจากนั้นท่านอาจจะถูกดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยเรื่องของลิขสิทธิ์โปรแกรม NetZoneSoft NxD และ เครื่องหมายการค้า NetZoneSoft NxD  

 
เมื่อ 30/4/2552 13:36:00 | อ่าน 4840 |