ดาวน์โหลดใบขออนุญาตใช้งาน
ชุดทดลอง Auto Update
(NetZoneSoft NxD)
 
การกำหนดโฟลเดอร์เกม และรายละเอียดเวอร์ชั่นเกม
สำหรับระบบ Auto Update
ประกาศ : เครื่องหมายการค้า NetZoneSoft NxD
            

            ประกาศเรื่องเครื่องหมายการค้า NetZoneSoft NxD ที่บริษัท ดีไอดี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท NetZoneSoft ให้เป็นผู้มีสิทธิ์ในการนำเครื่องหมายการค้ามาใช้ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว หากพบเห็นคอมพิวเตอร์ (Server หรือ Client) เครื่องใดมีการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจาก บริษัท ดีไอดี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทางบริษัทจะดำเนินการทางกฎหมายตาม พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543) แห่งราชอาณาจักรไทย กับผู้ละเมิดเครื่องการค้าดังกล่าวให้ถึงที่สุด โดยปราศจากการประนีประนอมยอมความใดๆ ทั้งสิ้น

            หากท่านใดต้องการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย หรือประสงค์จะทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่บริษัท ดีไอดี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โทรศัพท์ 02-711-3877, 02-711-0194, 02-711-0446-7 อีเมล์ did@did.co.th

 

บริษัท ดีไอดี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ผู้ประกาศ
29 เมษายน 2552

 
เมื่อ 29/4/2552 15:01:00 | อ่าน 7605 |