ดาวน์โหลดใบขออนุญาตใช้งาน
ชุดทดลอง Auto Update
(NetZoneSoft NxD)
 
การกำหนดโฟลเดอร์เกม และรายละเอียดเวอร์ชั่นเกม
สำหรับระบบ Auto Update
วิธีการเซ็ต Port Modem Router
           

หลังจากที่มีการ Install Program ต่างๆ แล้ว เราจะต้อง เปิด พอร์ต ที่ตัว เราท์เตอร์ด้วยนะครับ พอร์ต ที่ต้องเปิดก็จะมี  พอร์ต  54321, 6969, 6880, 6881, 5901

วิธีการเซ็ต Port Modem Router

วิธีเซ็ต Modem Billion

1. พิมพ์  IP ของ Modem Router ที่ Address bar

2. เลือกไปที่ Advanced Setup เลือก NAT แล้วเลือก  Virtual Server

3. เลือก Rule Index ที่ต้องการ แล้ว Add Port ที่ต้องการใช้ ลงไป แล้วก็ กด เซฟ 

วิธีการเซ็ต Modem Zyxel
1. พิมพ์  IP ของ Modem Router ที่ Address bar

แล้วเลือกที่เมนู NATแล้วเลือก เมนู SUA Only    ไปที่ Edit Detailsแล้วก็ ใส่หมายเลขของ Port ลงไปได้เลยครับ ใส่เสร็จแล้ว อย่าลืม เซฟนะครับ

 
เมื่อ 23/2/2552 15:32:00 | อ่าน 4552 |