ดาวน์โหลดใบขออนุญาตใช้งาน
ชุดทดลอง Auto Update
(NetZoneSoft NxD)
 
การกำหนดโฟลเดอร์เกม และรายละเอียดเวอร์ชั่นเกม
สำหรับระบบ Auto Update
คำสั่งเบื้องต้น ที่จำเป็นต้องใช้งาน Linux
           

คำสั่งเบื้องต้น ที่จำเป็นต้องใช้ Linux
xconfig             เป็นการเซ็ต หน้าจอเพื่อให้ใช้งาน ใน กราฟฟิคโหมดได้
x                      เป็นการเข้าใช้งาน โหมดกราฟฟิค หลังจาก Login แล้ว
netconfig           เป็นการตั้งค่า IP และ Gateway
ifconfig             เป็นการ ตรวจเช็ค ดู  IP

วิธีการเซ็ต xconfig
การเซ็ต xconfig นั้นจะต้องอยู่ ในหน้าจอ ของ Text Mode เท่านั้น

เมื่ออยู่ในหน้า Text Mode แล้ว ให้ทำการ Login โดย พิมพ์ คำว่า root ดังภาพ แล้ว กด Enter


พิมพ์  xconfig  แล้ว กด Enter


กด Enter Yes


กด Enter Yes


กด Enter Yes


กด Enter OK


กด Enter Yes


กด Enter Yes


กด Enter Yes


กด Enter OK


พิมพ์คำสั่ง x แล้ว กด Enter


อันนี้จะเป็นหน้า กราฟฟิคโหมด

วิธีการตั้งค่า netconfig

เปิด Terminal แล้วพิมพ์คำสั่ง netconfig


กด Enter OK


กด Enter OK


กด Enter OK


Static ip address เป็นการเซ็ตค่า IP  กด Enter OK


ใส่หมายเลข IP กด Enter OK


ใส่ Subnet Mask แล้วกด Enter OK


ใส่ Gateway แล้วกด Enter OK


ใส่ DNS แล้ว กด Enter OK


กด Enter OK

วิธีการเช็ค IP โดยพิมพ์ คำสั่ง ifconfig

พิมพ์ คำสั่ง ifconfig กด Enter OK

จะแสดงรายละเอียดของ Network ที่ได้ตั้งค่าไว้
 
เมื่อ 23/2/2552 15:03:00 | อ่าน 4561 |