ดาวน์โหลดใบขออนุญาตใช้งาน
ชุดทดลอง Auto Update
(NetZoneSoft NxD)
 
การกำหนดโฟลเดอร์เกม และรายละเอียดเวอร์ชั่นเกม
สำหรับระบบ Auto Update
วิธีการลง Program NxD XP Client ที่ตัว เครื่อง PC Windows XP ที่เครื่องลูกข่าย
           

- ขั้นตอนนี้แสดงถึงวิธีการลง Program NxD XP Client ที่ตัว เครื่อง PC Windows XP
* Program NxD XP คือ Program ที่ไว้สำหรับเชื่อมต่อกับ Server Linux ในการจัดทำ image

ในการลง Windows XP แนะนำ ให้เป็น Windows + Services pack 2  ให้แบ่ง partition ในส่วนของ Windows แค่  10 GB นะครับ แล้วก็ สร้างไดร์ฟ ที่เหลือ ขึ้นมาแล้วก็ทำการ Format เมื่อทำการ ลง Windows เสร็จแล้ว  ให้ปิด Services  จำพวก Automatic Updates , Windows Firewal l และก็ ปิด ตัว System Restore  และ Install  เฉพาะ Driver LAN อย่างเดียว ก่อน   หลังจากนั้นทำตามขึ้นตอนดังนี้เลย

ขั้นตอนการติดตั้ง
1. Network Connections  ดับเบิ้ลคลิ้ก ที่ตัว Local area Connection  (LAN) คลิ้ก เลือก Properties

 

2. เลือก  QoS Packet Scheduler แล้วทำการ Uninstall ออก

 

3. กด Yes เพื่อทำทำการลบ

4. Program Client-nxdclient จะอยู่ในแผ่น Install Linux โดยสามารถ Download  ได้ที่นี่

5. หลังจากนั้นก็ทำการ ลงโปรแกรม    

6. เลือกภาษา แล้ว กด OK ดังภาพ

 

7. กด Next ดังภาพ

 

8. เลือกเป็น Full Install แล้วกด Install9. กด Ok แล้ว

 

10. กด Close ทำการ restart เครื่องใหม่ เพื่อที่จะให้โปรแกรม ทำงานได้อย่างสมบูรณ์

 

11. หลังจากนั้นให้ทำการปิดเครื่อง
12. เตรียมนำ Hard disk ที่ได้ลง Windows XP และ Program NxD XP Client เสร็จเรียบร้อยแล้ว ไปเสียบ ที่เครื่อง Server Linux

 

 

- ขั้นตอนนี้เรามาทำที่ตัว Server Linux ที่ได้ลงโปรแกรมไว้ ขั้นตอนนี้เป็นการเซ็ตเพื่อที่จะให้ ตัว Server กับ HDD ที่มี windows XP เชื่อมกัน หน้าจอจะเป็นดังภาพด้านล่างนี้ 

ขั้นตอนการเซ็ตคือ

1. เปิด ตัว OS Linux ตามสัญลักษณ์เลยครับ

 

2. จะได้หน้าตาแบบนี้ หลังจากนั้นเลือกที่ เมนู DiskMan

 

3. เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วจะได้เมนู DiskMan ดังภาพด้านล่างนี้ แล้วเลือก Add

 

4. จะได้ดังภาพด้านล่างนี้ ให้เลือก  เมนู  Open Raw Disk แล้ว กด Next เพื่อทำ ขั้นตอนต่อไป

 

5. ภาพด้านล่างนี้แสดงถึงการ สร้าง  Disk และเลือกที่อยู่ของ HDD Windows XP ที่เรานำมาใส่ใน Server Linux


6. Disk Name: ให้ตั้งชื่อของตัว Disk Image

7. Phy Disk: ให้เลือก Hard disk Windows ได้ดังภาพด้านล่างนี้   ในภาพจะมี HDD อยู่ 2 ลูก ลูกที่ 1 dev/sda เป็นของ Server Linux  ลูกที่ 2 dev/sdb เป็นของ windows XP ที่เรานำมาใส่เพิ่ม

8. เลือกตัวที่สอง  แล้วกด Ok


9. กด Yes

10. จะได้ดังภาพด้านล่าง หน้าตาแบบนี้  แล้วก็ กด Close

 

 

- ขั้นตอนนี้เป็นการ Set รายละเอียดของเครื่อง  PC ที่เราต้องการให้มีการเข้าในระบบ Disk Less ตามจำนวนเครื่องที่เราต้องการจัดทำการเซ็ตที่ Server Linux

ขั้นตอนการใช้ โปรแกรม NxD XP Boot Manager
1. ให้ Click เลือก โปรแกรม NxD XP Boot Manager

ดังรูป 001

2. ให้เซ็ต ตัว IO Server ก่อนนะ ครับ กด ไปที่ IO Server แล้วเลือก Add IO Server

ดังรูป 002

 

3. ทำการ ใส่หมายเลข IP ที่จะเป็น Server (ต้องเป็น IP เดียวกับ ที่เซ็ตไว้ บน Linux นะครับ) แล้วกด OK

ดังรูป 003


4. เราจะได้ ตัว IP server มาแล้ว เรามา คลิ๊กต่อ ที่ Disk Info ตามลูกศรเลยครับ

ดังรูป 004

 

5. จะได้ หน้าตาแบบนี้ แล้วกด ไปที่ Refresh

ดังรูป 005

 

6. จะได้ชื่อไฟล์ Image XP ที่เมื่อกี้เราสร้างไว้ ก็มาแล้วครับ หลังจากนั้น ก็ Close ได้เลย

ดังรูป 006
เรากำหนด IP ของ Server เรียบร้อยแล้ว

 

7. ทีนี้เรามา Add เครื่องลูกข่ายให้ใช้งานได้ เลือกที่ เมนู Options  เลือก เมนู Auto Add Wks ตามสัญลักษณ์ด้านล่างครับ

ดังรูป 007

  


8. จะได้ดังภาพด้านล่างนี้ ในช่องของ Client Add Mode: ให้เลือกเป็นแบบ Manual – Add on Server   แล้วก็ กด OK ตามสัญลักษณ์เลยครับ

ดังรูป 008

 

9. ให้เลือกไปที่ เมนู WKS แล้ว เลือก Add WKS

ดังรูป 00910. เราก็ add ข้อมูลลงไป                        
Wks Name : ชื่อเครื่องลูกข่าย เป็นชื่ออะไรก็ได้เอาให้เรารู้ว่าเป็นเครื่องไหน
MAC:  ใส่ MAC Address ของเครื่องลูกข่ายลงไป ตรวจสอบได้จากไปที่เครื่อง PC ที่เราต้องการเข้าระบบ Disk Less คลิ๊กที่ Run พิมพ์ cmd แล้ว enter
และพิมพ์ ipconfig/all ดังรูปด้านล่าง เอาตัวเลขที่ได้มาใส่เลยคับ ตามสัญลักษณ์เลยคับ

IP : IP ของเครื่อง ลูกข่าย ดูได้จากรูปตาราง command prompt เลยครับ
Mask : Sub net mask ของ Ip ดูได้จากรูปตาราง command prompt เลยครับ
Gateway : Gateway ที่ใช้ในการออกเน็ต ดูได้จากรูปตาราง command prompt เลยครับ
BootDisk: เลือก Image ที่เราสร้างไว้
Config : Default

 

11. เช็คตามสัญลักษณ์ดังภาพด้านล่านนี้นะครับว่าครบถ้วยหรือเปล่า  เมื่อใส่เสร็จแล้ว กด OK

ดังรูป 010

 

12. จะได้ออกมาตามรูปแบบนี้

ดังรูป 011

 

** ส่วนเครื่องต่อไป ถ้าต้องการเพิ่มเครื่องอีก ก็ให้ย้อน กลับไปทำ ข้อที่ 9 ใหม่อีก

 
เมื่อ 23/2/2552 13:53:00 | อ่าน 18454 |