ดาวน์โหลดใบขออนุญาตใช้งาน
ชุดทดลอง Auto Update
(NetZoneSoft NxD)
 
การกำหนดโฟลเดอร์เกม และรายละเอียดเวอร์ชั่นเกม
สำหรับระบบ Auto Update
คู่มือการทำ Image File
           

                การทำ Image File สำหรับเก็บ Windows เหมาะสำหรับใช้ในกรณีที่มีการใช้งานเครื่องที่สเปคต่างกันมากๆ

แบบที่ 1 New Image File
          เป็นการทำ Image File โดยการ Upload ข้อมูลจากเครื่อง Client โดยใช้เมนู NxP 5 Uploader ใน NxP 5 Client Console เป็นวิธีการที่สะดวกและนิยมใช้มากที่สุด โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. ที่เครื่อง Server เข้าโปรแกรม NxP IO Manager

 1. คลิกเมนู DiskMan จะแสดงหน้าต่าง NxP Manager

 1. คลิกปุ่ม Add แล้วเลือก New Image File จากนั้นคลิก Next

 1. ป้อน Diskname: ชื่อไฟล์ Image

ป้อน Capacity: กำหนดขนาดไดร์ฟที่จะจัดเก็บไฟล์ Image ( อย่างน้อยให้มีขนาด 2 เท่าของข้อมูลในไดร์ฟ เช่น ถ้าไดร์ฟต้นฉบับมีขนาด Partition 10 BG แต่มีข้อมูล 5 GB เราควรกำหนดขนาด Capacity ไม่ต่ำกว่า 10 GB ) จากนั้นคลิกปุ่ม OK

 1. ระบบจะแจ้งว่าสร้างตำแหน่งจัดเก็บไฟล์ Image เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม Yes

 1. จากนั้นให้ปิดหน้าต่างโปรแกรมได้เลย โดยคลิกปุ่ม Close

 

 1. จากนั้นเปิดโปรแกรม NxP XP Boot Manager

 1. คลิกเมนู Options เลือก Options

 

 

 1. คลิกปุ่ม Import/Export ในส่วนของ Client Upload Setting ให้คลิกเลือก Enable Client Upload เสร็จแล้วคลิก OK

 

 1. จากนั้นคลิกที่เมนู DiskInfo คลิกที่ IP ของ I/O Server List จากนั้นในช่องทางขวามือจะแสดง Image File ที่ได้สร้างไว้  แต่ถ้าไม่แสดงให้คลิกปุ่ม Refresh

ที่เครื่อง Client (Windows)
หลังจากทำการติดตั้ง Windows และติดตั้งโปรแกรม NxD XP Client เรียบร้อยแล้ว ถ้าเป็นการทำ Image File ให้กับเครื่องต่างสเปคกัน แนะนำให้ลงเฉพาะ Driver ของ Network Card อย่างเดียวก่อน แล้วค่อยมาติดตั้ง Driver อื่นๆ ภายหลังโดยการทำ SuperWKS แต่ถ้าเป็นการทำเพื่อเครื่องเดียวให้ติดตั้ง Driver ทั้งหมดไปเลย จากนั้นทำตามขั้นตอนดังนี้

 1. เปิดเครื่อง Client เข้าไปใน Control Panel เลือก NxP 5 Console

 1. คลิกเข้าไปที่ NXP 5 Uploader

 1. จากนั้นให้คลิกปุ่ม Search เพื่อหา IP Address ของเครื่อง Server และในช่อง Boot Disk ให้เลือก Image File ที่สร้างไว้ เสร็จแล้วคลิกปุ่ม Mountในขั้นตอนนี้ถ้า Mount Image ผิด ให้ทำการ Restart เครื่อง แล้วทำการ Mount Image ใหม่

 1. ระบบจะแจ้งว่ากำหนด Disk เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม OK

 1. ถ้าต้องการตรวจสอบไดร์ฟที่ได้สร้างไว้สำหรับเก็บ Image File ให้คลิกปุ่ม DiskMan

 1. ที่หน้าต่าง NxP 5 Uploader คลิกแท็ป File Upload ในส่วนของ Upload Option คลิกเลือก Full Option และเลือก Change the Dest Partition to Active และ Format the Dest Partition as NTFS Partition จากนั้นคลิกปุ่ม Refresh ก่อนทำการระบุไดร์ฟต้นทางและไดร์ฟที่จัดเก็บ Image
                          Src Partition: ตำแหน่งไดร์ฟต้นทาง
                          Dest Partition: ตำแหน่งปลายทางที่จัดเก็บ Image
                           เสร็จแล้วคลิกปุ่ม Upload

 1. ระบบก็จะทำการ Copy ไฟล์จากต้นทางไปเก็บเป็น Image File เมื่อเสร็จแล้วคลิกปุ่ม Exit เพื่อออกจากโปรแกรม

 1. หลังจากทำเสร็จขั้นตอนที่ 7 แล้ว ที่เครื่อง Server ให้กลับไปยังเมนู Options อีกครั้ง ในส่วนของ Import/Export ให้คลิกปิดในส่วนของ Enable Client Upload ด้วย

 

 

 

แบบที่ 2 Open Image File
Open Image File เป็นการนำ Image File ที่ถูกสร้างไว้แล้วมาเก็บไว้ที่ Server ในกรณีที่ยังไม่ได้สร้าง Image File เราสามารถสร้างได้ด้วยเมนู Image Copy ใน NxP 5 Client Console โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. ที่เครื่อง Client เปิดโปรแกรม NxP 5 Console
 2. คลิก Image copy ในส่วนของ Copy Option เลือก Copy Selected Partition
 3. Physical Disk: เลือกไดร์ฟหลักของ Disk
  Disk Partition: เลือก Partition ที่จะสร้าง Image
  ส่วนของ Dest Image File คลิก Browse ระบบจะให้ Save ไฟล์ให้ตั้งชื่อไฟล์แล้วคลิกปุ่ม Save จะได้ดังรูป

 4. เสร็จแล้วคลิกปุ่ม Start เพื่อเริ่มการ Copy
 5. เมื่อ Copy เสร็จแล้วระบบจะแจ้งให้ทราบว่าทำการ Copy เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม Yes
 6. สามารถตรวจสอบ Image File ที่สร้างเสร็จแล้วได้โดยเข้าไปในไดร์ฟที่จัดเก็บ Image File ไว้

  เมื่อเรามี Image File ที่สร้างไว้แล้ว ก็สามารถนำ Image File นั้นไปใช้ได้เลย โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. ให้นำฮาร์ดดิสก์ของ Client ที่เก็บ Image File ไปต่อเข้ากับ Server Linux แล้วตรวจสอบว่า Server Linux มองเห็นฮาร์ดดิสก์ที่ต่อเข้าไปหรือไม่ โดยเข้าไปที่ System Config
 2. ที่หน้าต่าง System Configuration Tool คลิกที่แท็ป Disk Management ตรวจสอบว่ามีฮาร์ดดิสก์ก์เพิ่มเข้ามาหรือไม่
 3.  

 4. ถ้า Server Linux มองเห็นฮาร์ดดิสก์ของ Client แล้ว ที่หน้าต่าง Linux เข้าไปที่โปรแกรม File Management
 5. เปิดโฟลเดอร์ Media คลิกเมาส์ขวาบนพื้นที่ว่างเลือก Open Terminal Here
 6. จะแสดงหน้าต่าง Terminal ให้พิมพ์คำสั่ง #mount /dev/sdb5 hd0 ( #mount ตามด้วย Path ของไดร์ฟที่ต้องการเข้าถึง ) แล้ว Enter
 7. จะเข้าสู่โฟลเดอร์ hd0 ให้ดับเบิลคลิกเพื่อเปิดโฟลเดอร์ที่จัดเก็บ Image File ไว้ก่อนหน้านี้
 8. จะพบ Image File ที่สร้างไว้ ให้คลิกเมาส์ขวาแล้วเลือก Copy
 9. หลังจาก Copy มาแล้วให้เข้าไปที่โฟลเดอร์ mnt ไปที่โฟลเดอร์ nxp ไปที่โฟลเดอร์ disk จากนั้นคลิกเมาส์ขวาเลือก Create Folder เพื่อสร้างโฟลเดอร์ใหม่
 10. จากนั้นวางไฟล์ที่ Copy มาในโฟลเดอร์ที่สร้างในข้อ 13 จากนั้นคลิกเมาส์ขวาเลือก Paste เพื่อวางไฟล์
 11.  

 12. ระบบจะทำการ Copy ไฟล์ให้ หลังจาก Copy มาเสร็จแล้วให้เปลี่ยนชื่อไฟล์เป็น Disk
 13. เสร็จแล้วปิดหน้าต่าง File Manager ไปได้เลย
 14. เปิดโปรแกรม NxD IO Manager แล้วคลิก DiskMan
 15. คลิกปุ่ม Add เพื่อเพิ่ม Image File
 16. ที่หน้าต่าง Create New Disk Wizard ให้เลือก Open Image File จากนั้นคลิก Next
 17. ในช่อง Disk Path: ให้ Browse หา Path ของ Image File ที่สร้างไว้
 18. เมื่อเจอ Path ของ Image File แล้วในช่อง Disk Name: จะมีชื่อ Image File แสดง ให้เลือก Image File ที่ต้องการ เสร็จแล้วคลิก OK
 19. หลังจากสร้างเสร็จระบบจะแจ้งว่าสร้าง Image File เสร็จแล้วให้คลิก Yes
 20. จากนั้นสามารถตรวจสอบ Image File ได้ในหน้าต่าง NxD XP Disk Manager จะเห็นว่ามี Image File เพิ่มมาอีก 1 ไฟล์

                เท่านี้ก็เสร็จสิ้นขั้นตอนการทำ Image File แบบ Open New Image แล้ว
แบบที่ 3 Extract Physical Partition
Extract Physical Partition เป็นการทำ Image File อีกวิธีซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

 1. หลังจากต่อฮาร์ดดิสก์เครื่อง Client เข้ากับเครื่อง Server Linux เรียบร้อยแล้ว ที่หน้าจอ Server Linux เข้าโปรแกรม NxD XP IO Manager
 2. คลิก DiskMan เพื่อเปิดหน้าต่าง NxD XP Disk Manager
 3. คลิกปุ่ม Add เพื่อเพิ่ม Image File
 4. คลิกทำ Image File แบบ Extract Physical Partition แล้วคลิก Next
 5. ในช่อง Disk Name: ตั้งชื่อ Image File
 6. จากนั้นในช่อง Phy Disk: ให้คลิก Browse เพื่อหาตำแหน่งของ Partition ที่ต้องการทำ Image File เสร็จแล้วคลิก OK
 7. หลังจากหาตำแหน่งของ Partition เสร็จแล้วให้คลิก OK อีกครั้งเพื่อเริ่มการทำ Image File
 8. ระบบจะเริ่มสร้าง Image File ให้อัตโนมัติ
 9. เมื่อเสร็จแล้วระบบจะแจ้งว่าสร้าง Image File เสร็จแล้วให้คลิก Yes
 10. จากนั้นสามารถตรวจสอบ Image File ได้ในหน้าต่าง NxD XP Disk Manager จะเห็นว่ามี Image File เพิ่มมาอีก 1 ไฟล์

หลังจากที่คุณสร้าง Image File เก็บไว้ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม คุณสามารถนำ Image File มาใช้ร่วมกับ Client เครื่องอื่นได้ ทั้งนี้จะช่วยทำให้ประหยัดเวลาในการติดตั้ง Windows ใหม่

 
เมื่อ 3/4/2552 18:53:00 | อ่าน 15876 |