ดาวน์โหลดใบขออนุญาตใช้งาน
ชุดทดลอง Auto Update
(NetZoneSoft NxD)
 
การกำหนดโฟลเดอร์เกม และรายละเอียดเวอร์ชั่นเกม
สำหรับระบบ Auto Update
หลักการทำ Raid 0 ให้กับระบบ AutoUpdate System
           

Hardware Raid
1. ตัว Raid Card มีความสามารถในการจัดการข้อมูล (data processing) ได้เอง และจะต้องเป็นรุ่นที่มีไดรเวอร์จัดเตรียมให้แล้วในระบบของ Linux

2. ตัว Raid Card ไม่มีความสามารถในการจัดการข้อมูล (data processing) ได้เอง แต่ใน BIOS สามารถเซ็ท RAID ได้ และต้องมีไดรเวอร์จัดเตรียมให้แล้วในระบบของ Linux

ทั้งสองกรณีข้างต้น จะต้องเซ็ท Raid ให้เรียบร้อยก่อน แล้วค่อยทำการติดตั้ง Linux จากนั้นให้เลือกไดรเวอร์ที่ถูกต้องก็เป็นอันเรียบร้อย

Softward Raid

1.  Raid Card BIOS รองรับการทำ RAID แต่ Linux ไม่ได้จัดเตรียมไดรเวอร์ RAID ไว้ให้นั่นหมายถึงจะรองรับได้เฉพาะฮาร์ดดิสก์เดี่ยวๆ ในกรณีนี้ต้องใช้ Linux Software Raid ซึ่งจะมีความยืดหยุ่นตรงที่สามารถทำ Raid ในระดับ partition ได้ โดยก่อนอื่นให้ลงระบบ Linux ไปไว้ที่ฮาร์ดดิสก์ลำดับที่หนึ่ง(/dev/sda) จากนั้นให้ใช้ Netzone Config ทำการคอนฟิก Raid
2.  โดยการคอนฟิก Software Raid ให้เปิด Netzone Config เลือก Drive Management โดยในที่นี้จะยกตัวอย่างกรณีที่เป็น 2Read 2Write ใช้ฮาร์ดดิสก์ 4 ลูก ทำ Raid 0 (Striped) จำนวน 2 ชุด
โดยฮาร์ดดิสก์ที่หนึ่ง(/dev/sda)และฮาร์ดดิสก์ที่สอง(/dev/sdb)ใช้เป็น System Disk และ Write-Back และ
ฮาร์ดดิสก์ที่สาม(/dev/sdc)และฮาร์ดดิสก์ที่สี่(/dev/sdd)ใช้เป็น Work Station (Windows + Games)

3. เริ่มต้นด้วยการทำ Raid ชุดที่หนึ่ง ของ Write-Back ให้เลือก /dev/sda6

 

แล้วเลือก Uninstall

          

 

จากนั้นให้เอา /dev/sd6 และ /dev/sdb เลือกมาไว้ด้านขวา ที่สร้าง Software Raid ให้เลือก ID สำหรับ Raid ของ Write-back ชุดที่หนึ่ง โดยทั่วไปเลือก /dev/md0, Raid 0, 64K Block

 

แล้วคลิกปุ่ม Create Raid จากนั้นให้ฟอร์แมต /dev/md0 ก่อนแล้วคลิก Load เพื่อ mount ไปที่ /mnt


4. จากนั้นให้นำฮาร์ดดิสก์อีกสองลูกที่เตรียมไว้สำหรับทำ Raid 0 ชุดที่สอง (Work Station (Windows + Games)) มาทำให้เป็นก้อนเดียวกัน โดยไปทำเป็น RAID 0 (Striped) ที่ Bios ด้วย Hardware Raid โดยให้ขนาดของ Block เป็น 64k แล้วใช้ซอฟต์แวร์ GHOST โคลนฮาร์ดดิสก์ของ Work Station (Windows + Games) ไปเก็บไว้ใน Raid 0 ชุดนี้

5. แล้วจากนั้นก็ต่อฮาร์ดดิสก์ทั้งสองลูกจากข้อ 4 เข้าไปที่เครื่องเซิฟเวอร์ เมื่อเปิด Netzone Config จะเห็น /dev/sdc,

/dev/sdd เพิ่มขึ้นมา

 

แล้วให้เอา /dev/sdc และ /dev/sdd เลือกมาไว้ด้านขวา ที่สร้าง Software Raid ให้เลือก ID เป็น /dev/md1,
Raid 0, 64K Block

 

แล้วคลิกปุ่ม Create Raid เมื่อทำเสร็จแล้วจะได้ Raid 0 จำนวน 2 ชุด ดังภาพด้านล่าง

 
เมื่อ 23/3/2552 15:23:00 | อ่าน 5900 |