ดาวน์โหลดใบขออนุญาตใช้งาน
ชุดทดลอง Auto Update
(NetZoneSoft NxD)
 
การกำหนดโฟลเดอร์เกม และรายละเอียดเวอร์ชั่นเกม
สำหรับระบบ Auto Update
วิธีการทำแผ่น Install Linux โดยใช้โปรแกรม Nero
           

วิธีการ Burn Image โดยใช้ Nero StarSmart เพื่อทำแผ่น Install Linux โดยสามารถ Download ไฟล์ ISO Linux ได้ที่นี้

เปิดโปรแกรม Nero ขึ้นมา

แล้วเลือกไปที่เมนู คัดลอกและแบ็คอัพ  แล้วเลือก เบิร์นอิมเมจไปยังดิสก์


เมื่อเปิดเข้ามาแล้ว ให้เราเปิด หา ตัว nxp-5.8.0513_linux-3.0.18-i686.iso ที่เราดาว์นโหลด มา แล้วกดOpen


เลือก ความเร็วในการเขียน แล้วก็ กด Next


กำลัง เขียนไฟล์ ลงบนแผ่น CD


เมื่อเขียนเสร็จแล้วจะได้ภาพนี้  เป็นอันเสร็จสมบูรณ์


วิธีการเขียน Image โดยใช้  Nero Burn Rom

เมื่อเปิดมาแล้ว ให้ไปกดเมนู Open


เมื่อเปิดเข้ามาแล้ว ให้เราเปิด หา ตัว nxp-5.8.0513_linux-3.0.18-i686.iso ที่เราดาว์นโหลด มา แล้วกดOpen


เลือก ความเร็วในการเขียน แล้วก็ กด Burn


กำลังเขียน ไฟล์


เสร็จแล้วกด Ok ก็เรียบร้อย เป็นอันเสร็จสมบูรณ์

 
เมื่อ 2/3/2552 12:41:00 | อ่าน 8567 |