ดาวน์โหลดใบขออนุญาตใช้งาน
ชุดทดลอง Auto Update
(NetZoneSoft NxD)
 
การกำหนดโฟลเดอร์เกม และรายละเอียดเวอร์ชั่นเกม
สำหรับระบบ Auto Update
ข่าวสาร AutoUpdate:::
  ประกาศ : เครื่องหมายการค้า NetZoneSoft NxD 29/4/2552 15:01:00
  ประกาศลิขสิทธิ์โปรแกรม NetZoneSoft NxD 7/4/2552 16:17:00
  ขยายเวลา Promotion สุด Cool ถึงสิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2556 4/2/2556 11:05:16
  ประกาศแจ้งเรื่องใบเสร็จรับเงินจากบริษัทฯ 26/2/2553 19:08:54
  หนังสือรับรองสำหรับร้านอินเตอร์เน็ตที่ใช้ระบบ Auto Update อย่างถูกต้อง 19/10/2552 17:20:29
  วิธีสังเกตเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ ระบบ Auto Update 11/8/2552 18:34:51
  แจ้งเบาะแสการละเมิดลิขสิทธิ์โปรแกรมและเครื่องหมายการค้า NetZoneSoft NxD 11/8/2552 18:17:48
  การดาวน์โหลดและขออนุญาตใช้ชุดทดลอง Auto Update (NetZoneSoft NxD) 30/4/2552 15:44:00
  ประกาศจาก NetZoneSoft : ผลจากการใช้โปรแกรม NetZoneSoft NxD โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 30/4/2552 13:36:00