ดาวน์โหลดใบขออนุญาตใช้งาน
ชุดทดลอง Auto Update
(NetZoneSoft NxD)
 
การกำหนดโฟลเดอร์เกม และรายละเอียดเวอร์ชั่นเกม
สำหรับระบบ Auto Update
คู่มือการใช้งาน:::
 
คู่มือการใช้งานระบบ AutoUpdate ทั้งหมด
    manual_AutoUpdate.rar (16MB)    
  MD5: 3DFC3B2B8140C37579C827F4AE818316
 
วิธีการทำแผ่น Install Linux โดยใช้โปรแกรม Nero
    Burn_ISO_Linux.doc (451KB)    
  MD5: 452D2D682F17021EF4DDFF191B0C647C
 
คู่มือการติดตั้ง Linux ที่เครื่อง Server
    Install_Linux.doc (777KB)    
  MD5: 83C04FC1F972FD48C126B8CF83DCDB78
 
วิธีการลง Program NxD XP Client ที่ตัว เครื่อง PC Windows XP ที่เครื่องลูกข่าย
    Install_ProgramNxD.doc (2MB)    
  MD5: F698A0A6EFEEC973ED1123B31F9572BE
 
วิธีการเซ็ต BIOS ให้ Boot โดยผ่าน LAN
    Set_Bios_ Boot_ LanNetwork.doc (6MB)    
  MD5: 8B14A749C436F640F30EB51F183BD9A3
 
การติดตั้ง Driver ,Program ,game update โดยใช้ เมนู SuperWKS
    Super_WKS_menu.doc (746KB)    
  MD5: 7FF1FB99401727CA4151AEDEC0C18CFF
 
การกำหนดโฟลเดอร์เกมสำหรับระบบ Auto Update
    listgame.xls (36KB)    
  MD5: 38E4A12AAF3F388EC740E2C6521F0EA7
 
วิธีการเซ็ต Port Modem Router
    SetPort_ModemRouter.doc (213KB)    
  MD5: E044ACEF519F7DAB3598F08184C7BE2A
 
คำสั่งเบื่องต้นที่จำเป็นต้องใช้ Linux
    config.doc (5MB)    
  MD5: 21A2DE0BFA125638FEFAB47CAE2B2EC2
 
หลักการทำ Raid 0 ให้กับระบบ AutoUpdate System
    Raid_2Read_2Write.doc (1MB)    
  MD5: 71B772F662FE37D8230D374B7EA93919
 
คู่มือการทำ Image File
    Image_File.doc (3MB)    
  MD5: 7E0DDCD77DFEB550CDF6586F9D7E8CAC
 
ตัวอย่างสเป็คเครื่อง Server (Linux) ในร้านเน็ต
    Server_Linux.doc (422KB)    
  MD5: 95AE23CBD0696AB8EA33A3165C0545B7
     
   
Software:::
 
ตัวติดตั้ง linux nxp-5.8.0513_linux-3.0.18-i686.iso
    Mirror1 (272MB)    
  MD5: C5C03B69548F764690D2C2F6FD0FCD3E
    Mirror2 (272MB)    
  MD5: C5C03B69548F764690D2C2F6FD0FCD3E
    Mirror3 (272MB)    
  MD5: C5C03B69548F764690D2C2F6FD0FCD3E
    Mirror4 (272MB)    
  MD5: C5C03B69548F764690D2C2F6FD0FCD3E
    Mirror5 (272MB)    
  MD5: C5C03B69548F764690D2C2F6FD0FCD3E
   
 
-แบบฟอร์มใบขออนุญาตใช้งานชุดทดลอง Auto Update(NetZoneSoft NxD)
-การดาวน์โหลดและขออนุญาตใช้ชุดทดลอง Auto Update (NetZoneSoft NxD)