ดาวน์โหลดใบขออนุญาตใช้งาน
ชุดทดลอง Auto Update
(NetZoneSoft NxD)
 
การกำหนดโฟลเดอร์เกม และรายละเอียดเวอร์ชั่นเกม
สำหรับระบบ Auto Update
แจ้งการละเมิดลิขสิทธิ์โปรแกรม NetZoneSoft NxD
 

หากท่านเป็นผู้พบเห็นการละเมิดลิขสิทธิ์โปรแกรม NetZoneSoft NxD และเครื่องหมายการค้า NetZoneSoft NxD กรุณาแจ้งข้อมูล การละเมิด ในแบบฟอร์มข้างล่างนี้ ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นความลับ

รายละเอียดของผู้ละเมิดลิขสิทธิ์โปรแกรม NetZoneSoft NxD (ข้อมูลต่อไปนี้จะถูกเก็บเป็นความลับ)
 
ชื่อร้านละเมิดลิขสิทธิ์ : ***
เลขที่ :
ซอย :
ถนน :
แขวง/ตำบล : ***
เขต/อำเภอ : ***
จังหวัด : ***
จำนวนคอมพิวเตอร์ :
จุดสังเกตใกล้เคียง / สถานที่ :
*** แผนที่ (ท่านสามารถแฟกซ์มายังบริษัทได้ที่หมายเลข (662) 381-5234 )
 
รายละเอียดของผู้แจ้ง (ข้อมูลต่อไปนี้จะถูกเก็บเป็นความลับ)
ชื่อ : ***
สกุล : ***
เบอร์โทรศัพท์ : ***
Email : ***