ดาวน์โหลดใบขออนุญาตใช้งาน
ชุดทดลอง Auto Update
(NetZoneSoft NxD)
 
การกำหนดโฟลเดอร์เกม และรายละเอียดเวอร์ชั่นเกม
สำหรับระบบ Auto Update
บทความ และ คู่มือการใช้งาน:::
    แนะนำระบบ Auto Update System(New System for Internet Cafe Solution) 25/2/2552 22:00:00
    ตัวอย่างสเป็คเครื่อง Server (Linux) ในร้านเน็ต 23/4/2552 15:45:00
    วิธีการทำแผ่น Install Linux โดยใช้โปรแกรม Nero 2/3/2552 12:41:00
    การติดตั้ง Linux ที่เครื่อง Server 23/2/2552 12:50:00
    วิธีการลง Program NxD XP Client ที่ตัว เครื่อง PC Windows XP ที่เครื่องลูกข่าย 23/2/2552 13:53:00
    วิธีการเซ็ต BIOS ให้ Boot โดยผ่าน LAN 23/2/2552 15:23:00
    การติดตั้ง Driver ,Program ,game update โดยใช้ เมนู SuperWKS 23/2/2552 13:37:00
    หลักการทำ Raid 0 ให้กับระบบ AutoUpdate System 23/3/2552 15:23:00
    คู่มือการทำ Image File 3/4/2552 18:53:00
    การกำหนดโฟลเดอร์เกมสำหรับระบบ Auto Update 18/10/2552 19:12:00
    วิธีการเซ็ต Port Modem Router 23/2/2552 15:32:00
    คำสั่งเบื้องต้น ที่จำเป็นต้องใช้งาน Linux 23/2/2552 15:03:00